ଗୀତା ଭାବାନୁବାଦ – ଦ୍ଵିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ (ଭାଗ-୧)

ଶ୍ରୀମଦଭାଗବତ ଗୀତା - ଦ୍ଵିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ (ଭାଗ-୧)
ମୁକ୍ତଛନ୍ଦ ପଦ୍ୟ ଭାବାନୁବାଦ
ଅନୁବାଦ ଓ ଆବୃତ୍ତି - ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର
0 0 ରିଭିୟୁ
ଅଡିଓ ରେଟିଙ୍ଗ
ଆପଣଙ୍କ କମେଣ୍ଟ ଉତ୍ତର ପାଇବାକୁ ସବ୍ସକ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ
ମତେ ଜଣାନ୍ତୁ
guest
0 କମେଣ୍ଟ
ଇନଲାଇନ ଫିଡବ୍ୟାକ
ସମସ୍ତ କମେଣ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ